e-audit.dk

 
 

KONTAKT

LINKS

 
 

Om Erling T Petersen, Datanom

Datanomkursus Navn Bestået i året
  Datastrukturer 1994
  Projektledelse 1995
  Lokalnet 1995
     
Datamatiker niveau Navn Bestået i året
  Datamodellering 1994
  Programkonstruktion 1994
  Maskinarkitektur og operativsystemer 1995
  Systemudvikling 1995
  Distribuerede systemer og integration 1995
  Kommunikation og ressourcedeling 1995
  Sikkerhed og kvalitetsstyring 1996
  Systemprogrammering 1996
     
Hovedopgave Navn Bestået i året
  Distancearbejde i Told·Skat 1996
     
Beskrivelse Datanom
Beskrivelsen
er hentet på
TietgenSkolens
hjemmeside
Datanomuddannelsen giver den studerende et kvalificeret grundlag for at varetage funktioner i IT-erhverv inden for datamatiske fagområder.

Uddannelsen er en erhvervsrettet deltidsuddannelse, der henvender sig til folk, der ønsker en formel IT-uddannelse på videregående niveau, eller professionelle medarbejdere inden for IT-området, som via uddannelsen sikres en mulighed for at erhverve og vedligeholde kvalifikationer inden for de informationsteknologiske områder.

En Datanom kan bl.a.
· medvirke ved mange typer af opgaver inden for IT
· arbejde selvstændigt med ikke nødvendigvis veldefinerede opgaver
· lede en mindre gruppes arbejde med en bestemt aktivitet
· kommunikere fagligt stof til såvel fagfolk som ikke fagfolk
· omstille sig til de skiftende krav, som ændringer i virksomhedens organisation medfører.

Det er bl.a. ud fra denne synsvinkel, vi har tilrettelagt undervisningen på Datanomuddannelsen.

Mål og indhold

For at give de største muligheder for valg mellem bredde og dybde, er uddannelsen bygget op af fag, der er placeret i grupper og linier. Der findes 3 grupper:
· Basisfag - et grundlæggende fag, der giver et fundament til at beskæftige sig med IT
· Gruppe I liniefag - introducerende fag, der enten giver et overblik over et emneområde eller en konkret indgangsvinkel til emneområdet
· Gruppe II liniefag - videregående fag, der enten går i dybden eller sætter emneområdet ind i et større perspektiv
Basisfaget skal udelukkende gennemføres af de studerende, der ikke har nogen form for teoretisk- eller praktisk erfaring inden for IT-området. Mellem gruppe I og gruppe II liniefagene er der sammenhænge, der betyder, at nogle liniefag er afhængige af andre. For nogle gruppe II-fag gælder det således, at du skal have bestået nogle specifikke fag, før du kan tilmelde dig disse.

Datanomlinierne giver mulighed for at specialisere sig i et disciplinområde inden for IT.

De linier, der tilbydes er:
· Systemudvikling - fokuserer på det at udvikle og forvalte IT-baserede systemer
· Programmering - fokuserer på programmering, vedligehold, databasedesign og databaseadministration
· IT-rådgivning og projektledelse - fokuserer på det at arbejde med virksomhedens IT-potentiale
· Systemteknik og drift - fokuserer på valg, realisering og administration af den teknologiske platform for IT-baserede systemer.
Et fag kan tilhøre en eller flere linier. Du kan vælge at specialisere dig og blive Datanom med en liniebetegnelse, ved kun at vælge fra de fag, der ligger på én af de fire linier. Du kan også vælge bredt på tværs af linierne og derved blive Datanom uden liniebetegnelse.

For at blive Datanom skal du bestå mindst 6 liniefag fra gruppe I og II samt et specialefag. Mindst 3 af liniefagene skal være fra gruppe II.

Basis- og liniefag

Et fag svarer til 1/8 årsnorm, dvs. at hvis man kunne tage Datanomuddannelsen som heltidsundervisning, ville det tage 1 år. Alle fag strækker sig over et semester og afsluttes med en eksamen. For at blive indstillet til eksamen, skal du have udarbejdet samt fået godkendt en obligatorisk opgave. Basisfaget afsluttes med en skriftlig eksamen, mens liniefagene afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. En skriftlig eksamen er på 4 timer, mens en mundtlig eksamen består af en halv times forberedelse samt en halv times eksamination.

Der bedømmes efter 13-skalaen, og for at bestå et fag, kræves mindst karakteren 6.

Specialefaget

Specialefaget afslutter Datanomuddannelsen og består af et gruppe II liniefag, der følges samt en større skriftlig opgave, der kan være af teoretisk eller praktisk karakter. Specialefaget afsluttes med en bedømmelse af det skriftlige projekt, hvor en godkendelse giver adgang til en mundtlig præsentation og eksamination af projektet.

 
 


KONTAKT


LINKS

 
 

e-audit.dk